Chứng nhận


Chứng nhận sản phẩm Obati đạt tiêu chuẩn sản xuất và chất lượng

Chứng nhận sản phẩm Obati đạt tiêu chuẩn sản xuất và chất lượng

Obati đạt tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất được chứng nhận bởi Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế. Obati được chứng minh lâm sàng về an toàn và hiệu quả.
Xem thêm