Chứng nhậnsingle-page.phpTrang Hưm

Chứng nhận sản phẩm Obati đạt tiêu chuẩn sản xuất và chất lượng

3496 người đã xem

Obati đạt tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất được chứng nhận bởi Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế. Obati được chứng minh lâm sàng về an toàn và hiệu quả.

Công bố Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Obati 1 đạt tiêu chuẩn sản xuất:

   

Chứng nhận Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Obati 2 đạt tiêu chuẩn sản xuất

Chứng nhận thực phẩm bảo vệ sức khỏe Obati 3 đạt tiêu chuẩn sản xuất

Chứng nhận nhà máy Anvy đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm